Företaget August Byggnads

August byggnad startade 1936. Under de första åren byggde han hus på Nilstorp i Lund. 1941 köpte han fastigheten Lilla Södergatan 15. I gatuhuset inrymdes bostad för familjen samt kontor för företaget. Ganska snart startade man snickeriverkstad i gårdshuset, förråd och lager hade man på hörnan av Tvärgatan och Prennegatan. August dog 1956 endast 54 år gammal.

Nu tog sonen Bernt över först med hjälp av sin bror Sven och med tiden även yngsta brodern Lars. Under Bernts ledning växte företaget kraftigt som mest hade man ca 130 anställda.

Företaget August Lundbergs

Företaget inriktade sig dels på renovering men även på industribyggnader. Bland annat byggde man de första delarna av Gambro, en annan stor kund var ÅR.

Lars Lundberg kom att syssla med arbete för försäkringsbolagen. Detta växte med tiden och blev en väsentlig del av bolaget.

1966 stod företagets nya lager färdigt på Öresundsvägen (där man säljer Nissan bilar idag). Kontoret på Lilla Södergatan hade med tiden blivit väldigt trångt så 1975 byggdes ett nytt kontor med tillhörande lager, snickeriverkstad samt smedja på Borgs väg.

1980 blev Mats VD för bolaget. Under denna tid hade vi den största enskilda entreprenaden i företagets historia nämligen byggandet av 100 lägenheter, 25 lokaler samt ca 100 p-platser i garage i Staffanstorp. Under 80- och 90-talet sysslade företaget med renoveringar och mindre projekt.

Den 1 april 2007 sålde familjen Lundberg aktiebolaget till Thage Anderssons Byggnads AB, ett annat familjeföretag med säte i Tollarp för att kunna fokusera fullt ut på sin nya online satsning www.freespinnsidag.se.

Under 2007 tillsattes successivt en ny ledning i takt med att den gamla avslutade sina uppdrag i bolaget. Ny VD sedan september 2007 är Anders Gärdsmark.

Företaget drivs vidare som ett fristående dotterbolag med utgångspunkt i Lund.

Sedan 2009 finns bolaget även på Väla, Helsingborg, närmare bestämt Ekvändan 14.

Ett samarbete med gemensamt ekonomisystem samt utbyte av arbetskraft sker kontinuerligt. Lundbergs skall även på sikt ta del av TAB´s kvalitet- och miljö certifiering.

Antalet anställda är idag 50st. varav 8 tjänstemän.

Utöver träarbetare, betongarbetare, murare och plattsättare har vi även 4 smeder och 5 möbelsnickare anställda.

Företagets inriktning är idag byggservice och mindre entreprenader inom renoveringar, till- och ombyggnader.

Vår Vision:

Det flexibla företaget med gamla anor
– Bygger med kvalitet, service och engagemang!

Våra Värderingar:

-Respekt
-Engagemang
-Glädje
-Lojalitet
-Flexibilitet

Avdelningar

– Byggnadsarbete
– Smide
– Snickeri
– Kakel
– Tillbyggnad
– Renovering
– Dörrar/portar

Bygg

Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad = ROT

Dags att renovera, bygga om eller till. Nu finns det en öppning, regeringen har återinfört ROT-avdraget, vilket innebär att du kan få avdrag för reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll av småhus, fritidshus och bostadsrätt.

Hur mycket får man dra av?

Du får dra av 50 procent av kostnaden när du gör renoveringar som kostar upp till 100 000 kr. Avdraget innebär i praktiken att du kan få en skattereduktion på max 50 000 kr per person och år.

Vad får man dra av för?

Avdraget kan enbart göras på arbetskostnaden, alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. ROT-arbeten förs in under systemet för hushållsnära tjänster, så kallade RUT. Du kan alltså få avdrag för både hushållsnära tjänster som städning och bygg- och reparationstjänster.
Vem får göra avdrag?

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som hushållsnära tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Är ni två som äger huset får ni alltså göra dubbelt så stort avdrag, då kan ni köpa hantverkstimmar för 200 000 kr och få 100 000 kr i skattereduktion.

Från när gäller avdraget och hur länge?

ROT-avdraget började gälla från 8 december 2008. Förslaget om att inkludera ROT-arbeten i systemet med skattereduktion är permanent.

När och hur får man pengarna tillbaka?

Köper du hantverkstjänster före den 1 juli 2009 måste du ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Du kan också begära jämkning om du vill få pengarna snabbare. Arbeten som genomförts mellan 8 – 31 december 2008 samt fram till 1 juli 2009 ska vara med i deklarationen för 2009.

Köper du däremot hantverkstjänster från och med 1 juli 2009 så ska du bara betala halva arbetskostnaden till hantverkaren och sedan begär hantverkaren utbetalning av andra halvan från Skatteverket.

Hur gör man och när senast måsta man ansöka?

För att få sina pengar tillbaka i samband med skattebeskedet 2010 behöver du skicka in en ansökan före 3 maj 2010. Söker du senast 1 februari 2010 kan du få pengarna till midsommar 2010.


Att tänka på om du vill göra ROT-avdrag:

– Företaget som du anlitar skall ha F-skattsedel.
– Få arbetskostnaden specificerad på fakturan.
– Arbeten som utförs till och med 30 juni 2009 får dras av i maj 2010.
– På arbeten som utförs från och med 1 juli 2009 betalar du halva arbetslönen till hantverkaren.
– Summan av avdraget, inklusive hushållsarbeten, är maximerad 
till 50 000 kr per skattskyldig person och beskattningsår.

Här finner du information angående ROT-avdraget från finansdepartementet.

Här finner du exempel på vad som ger rätt till ROT-avdrag.

Rekrytering

För närvarande söker vi TRÄARBETARE:

Vi söker dig som jobbat/jobbar som snickare, har yrkesbevis och B-körkort.
För att förstärka vår Helsingborgsavdelning ser vi i första han att du bor i den delen av Skåne även om vi givetvis är intresserade av alla sökande.
Vi vill att du har vana av att jobba både självständigt och tillsammans med andra eftersom vi tar oss an båda stora och små projekt. Om det låter intressant eller om du vill veta mer så ring:

Mats Svensson, 076-0464 82 88
Elle Heed, projektchef, 076-235 17 43

Skicka din ansökan med cv till:

Jobb@augustlundbergs.se