Sverige är ett bra land för oss amatörsnickare. Vi har mycket skog som innebär bra och förhållandevis billig träråvara och dessutom en lång tradition av verktygstillverkning med svenskt stål som håller en hög internationell klass. Snickeri kan vara allt från en hobby till ett sätt att lösa konkreta problem i hemmet eller till och med handla om att bygga sitt eget hem. Eftersom termen är bred brukare snickeri delas in i fin- respektive grovsnickeri. Finsnickeri kräver ofta precisionsverktyg och bra motorik. Grovsnickeri eller byggnadssnickeri som det också kallas för, kan handla om tunga lyft och viktiga hållfasthetsberäkningar.

Planerar du att snickra ihop något själv? Då bör du använda tåliga arbetskläder. Hos Proffsgarderoben.se finner du tips på rediga arbetskläder som skyddar.

Snickeri som hobby

Snickeri är en mångfacetterad verksamhet. Med bara några få verktyg kan du skapa avancerade former i tre dimensioner som mycket väl kan hålla i generationer. Genom ditt val av ytfinish med exempelvis vax, olja, färg, lack eller bets har du kontroll över om du vill skapa föremål med ett naturligt utseende eller arbeta med starka kontraster och effekter. För många typer av arbete räcker det långt med enkla handverktyg, men om du arbetar med riktigt hårda träslag som ek eller snickrar i lite större format finns det eldrivna handmaskiner som gör en stor del av jobbet åt dig. Utöver trä, arbetar snickare med olika typer av material såsom plast och metall.

Om du arbetar regelbundet med snickeri och satsar på att skapa bruksföremål och om du har ett dedikerat driv för arbetet kan det vara läge att skaffa ett par stationära eldrivna maskiner. Då får du högre kapacitet och i regel bättre ergonomi när du arbetar. En släpkärra är ett annat bra arbetsredskap eftersom du kommer att vilja transportera trä till platsen där du snickrar. Skador kan förekomma vid snickeriarbete, som gör att du måste vara noga med att följa de skyddsföreskrifter som gäller för maskiner och visa gott vett med vassa handverktyg.

Olika träslag för olika ändamål

Kunskap om trä är viktig för snickare. Hårdhet och rötmostånd är de kanske viktigaste parametrarna utöver vad du önskar för utseende på träet. Hårdhet innebär ofta att föremålet kan få en lång livslängd, men gör det även svårare att bearbeta. Alm, ek, en och lönn är exempel på hårda svenska träslag. Lind är ett mjukt träslag som passar bra för sniderier. Furu är ofta en bra kompromiss mellan hårt och mjukt, och ett träslag som kan användas vid många olika typer av snickeri. Inte minst byggnadssnickeri.

Idag är det även möjligt att importera exotiska träslag, många med mycket eftertraktade egenskaper. Tropiska träslag är ofta väldigt motståndskraftiga mot väta men det gäller att se till att köpa odlat virke – annars kan det vara såväl olagligt som omoraliskt eftersom det då ofta handlar om trä från skogsskövling. En trend inom modernt snickeri är att återanvända gammalt virke från exempelvis lador som monterats ner. Den naturliga patinan ger liv åt det du tillverkar i materialet. Gammalt kärnvirke kan även hålla en kvalitet som är svår att hitta i handeln idag.

Snickeri bygger på tradition och nytänk

Hantverk för eftervärlden

Trä kan vara ett väldigt hållbart material – om det sköts på rätt sätt. Oxidation, alltså kontakten med syre, skadar i det långa loppet alla organiska material. Det är därför våra äldsta träfyndigheter handlar om träföremål som varit nedsänkt i syrefattiga miljöer som exempel kärrmark. Fukt är annars den miljöfaktor som har störst skadlig inverkan på trä. Träkonstruktioner som ska förvaras utomhus – exempelvis hus – måste därför skyddas med olja, färg eller någon annan trävårdande produkt. Snickeri kan alltså handla om att skapa föremål som går i arv i generation efter generation.